Hvad og hvem kan få tilskud fra kommunen?

(Dateret august 2015) 

Til alle lokalråd

 

Som nogle af jer måske har bemærket, så drøftede Landdistriktsudvalget på sidste møde Trekantsområdets Festuge og herunder, hvordan støtte til de forskellige arrangementer i festugen var blevet fordelt i 2015. På den baggrund blev det besluttet, at ”synliggøre overfor lokalrådene de puljemidler, som Trekantområdet og Vejen Kommune har. Herunder puljen i Kulturel Samråd.” 

Her følger en oversigt over forskellige puljer og støtteordninger i Vejen Kommune. En samlet liste kan findes på kommunens hjemmeside via dette link:

http://vejen.dk/borger/oekonomi-og-tilskud

Puljer i Kultur og Fritid:

En del af puljerne er beregnet til de sædvanlige aktiviteter i foreningerne, men jeg vil især nævne tre puljer, som måske kan være interessante for lokalrådene:

’Tilskud til kulturelle arrangementer – Kulturelt samråd’
http://vejen.dk/oplev-vejen/kultur/kulturelt-samraad

Næste ansøgningsfrist er den 1. november. Puljen er i 2015 på 100.000 kr., og der er stadig 46.500 kr. til rest i år. 

’Aktivitets- og udviklingspuljen’
http://vejen.dk/oplev-vejen/foreninger-og-fritid/aktivitets-og-udviklingspulje

Puljen er på 50.000 kr. i 2015 og kan søges løbende. Der er ca. 10.000 kr. til rest i år. 

’Tilskud til større vedligeholdelsesopgaver i forsamlingshusene’
http://vejen.dk/forsamlingshuse

Puljen er på 125.000 kr., men er uddelt i 2015. Ny runde meldes ud i januar-februar 2016.


Puljer i Teknik og Miljø:

’Natur- og stipulje’
http://vejen.dk/borger/oekonomi-og-tilskud/natur-og-stipulje

Ansøgninger modtages hele året – og vurderes løbende. Puljen er på 130.000 kr. og er opbrugt i 2015, men der kommer en ny pulje i 2016. Bemærk at det drejer sig om stier i naturen, ikke i byerne. 

’Landdistriktspuljen’

Puljen er på ca. 250.000 kr. og fordeles én gang om året af Landdistriktsudvalget til mindre lokale udviklingsprojekter i landdistrikterne. I år blev der givet midler til 5 projekter, og fordelingen fremgår af referatet fra udvalgsmødet den 28. april 2015. Ny ansøgningsrunde meldes ud i 1. kvartal af 2016. 

Jeg håber, at denne oversigt kan bruges, og ellers er I altid velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål. 

Venlig hilsen

Simon Simonsen
Projektleder

Udvikling & Erhverv

Rådhuspassagen 3
DK-6600 Vejen

Telefon +45 7996 6103
Mobil +45 21792230
E-mail: scs@vejen.dk
Skype: simon.simonsen1
Twitter: @Simon6630
www.vejen.dk

 

 

--
Med venlig hilsen Steffan Søby Thygesen | Hovedgaden 15 | DK-6621 Gesten | Tlf. +45 21672090 | www.stefffoto.dk | www.facebook.com/stefffoto.dk