Hvad hvis nogen kommer til skade i det fri / offentlige rum?

Man er selv ansvarlig for at have en ulykkesforsikring, når man færdes i det offentlige rum, uanset om man er sig selv, frivillig eller hvad man er. Læs mere HER om dette. Lokalrådet ejer ikke nogen legepladser, og har derfor heller ikke nogen tilsynspligt, om de er i forsvarlig stand.

Herunder kommunens brev til lokalrådet:

Til alle lokalråd 

Landdistriktsudvalget drøftede på sit seneste møde forskellige problemstillinger vedrørende tilsyn og forsikring af legepladser. En generel konklusion er, at man som frivillig selv er ansvarlig for at eventuelt at tegne ansvarsforsikring og ulykkesforsikring mv. Vejen Kommune har ud fra en juridisk vurdering ikke mulighed for at tegne den type forsikringer for borgerne, men kun for kommunalt ansatte. 

I praksis betyder det bl.a., at grundejerforeninger, lokalråd og andre almennyttige foreninger selv skal sørge for forsikringer, som dækker tilskadekomst på deres legepladser. Landdistriktsudvalget besluttede på den baggrund at opfordre lokalråd og almennyttige foreninger, som har en legeplads, til at tegne en erhvervsansvarsforsikring. 

I forhold til tilsyn med legepladser er der lavet en aftale, så legepladser, som ejes af lokalråd eller andre almennyttige foreninger gratis kan få udført det lovpligtige tilsyn af legepladsen, hvis de henvender sig til Teknik og Miljø. Grundejerforeninger og andre, som ejer fælles legepladser, kan også, mod betaling af et gebyr, få tilsyn udført af Teknik og Miljø. 

Til jeres orientering vedhæfter jeg folderen ’Forsikringsforhold for frivillige’. Jeg håber, at I fra lokalrådene vil videregive denne information til andre foreninger i jeres område, hvor det er relevant.

Venlig hilsen

Simon Simonsen
Projektleder

Udvikling & Erhverv

Rådhuspassagen 3
DK-6600 Vejen

Telefon +45 7996 6103
Mobil +45 21792230
E-mail: scs@vejen.dk
Skype: simon.simonsen1
Twitter: @Simon6630
www.vejen.dk