Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her //sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside //sogn.dk/gesten/

 

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Klokken 9-gudstjenester

Vi har i løbet af de sidste par år oplevet en vigende tilslutning til gudstjenesterne kl. 9.00, når Anna-Sofie har ferie eller friweekend, og embedet er blevet passet af en anden præst.
Vi har derfor besluttet at sløjfe dem det første halvår af 2019, hvorefter vi vil evaluere, om de skal genindføres. Det betyder, at vi gerne hører fra menigheden, om man savner kl. 9-gudstjenesterne.
Så når der i kalenderen står ”Ingen” betyder det, at sognepræsten holder fri, og vi henviser derfor til nabo-kirkerne de søndage.

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad oktober november december

Kirkeblad for oktober, november og december

Kirkeblad januar februar marts

Kirkeblad for januar, februar og marts

Babysalmesang og børnesalmesang

Foto: Anna-Sofie Arendt

I januar 2009 havde jeg det første babysalmesangshold i Gesten, så det er med andre ord et jubilæumsår vi går ind i! Første gang er onsdag d. 16. januar kl.10.00. Der er ingen tilmelding, man møder bare op i kirken.

 

Babysalmesang er sang, sansning, bevægelse, rytme og hygge i kirken. Vi synger alt fra ”I østen stiger solen op” til ”Jeg gik mig over sø og land”, og undervejs bruger vi forskellige rekvisitter for at understøtte børnenes sproglige og sansemotoriske udvikling, f.eks. instrumenter, farvestrålende tørklæder, faldskærme og massagebolde.

 

Babysalmesang er et tilbud for 0-1 årige børn og deres forældre/bedsteforældre.
Til de lidt større har vi også et tilbud, der bygger videre på babysalmesang. Det er dog ikke en forudsætning, at man har deltaget i babysalmesang: Alle i alderen 1- ca.5 år er velkomne, sammen med evt. søskende, forældre og bedsteforældre. Første gang i 2019 er lørdag d. 26. januar kl. 10.00.

 

Kom og vær med!

Spaghettigudstjenester

Foto: Anna-Sofie Arendt

Spaghettigudstjenester begynder med en kort gudstjeneste i kirken særligt tilrettelagt for børnefamilier, derefter går vi over i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen (ikke altid spaghetti, men nogle gange).

Spisningen koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, dog højst 50 kr. for en familie.

Alle er velkomne!

Læsekreds

Foto: Anna-Sofie Arendt

Også i 2019 mødes vi og læser gode bøger sammen. Læsekredsen har kørt siden 2015, og vi er en gruppe med stor aldersspredning og mange forskellige livssituationer, hvilket garanterer gode og givende diskussioner om de bøge, vi læser – og mange forskellige meninger og perspektiver.


Læsekredsen er lukket for tilgang i 1. halvår af 2019, men vi åbner op igen i ved sæsonstart i efteråret.

Filmklub

I efteråret startede vi en filmklub i kirkens regi. Det er hyggeligt at se en film sammen og bagefter snakker om den over en øl eller sodavand.

 

Vi mødes igen tirsdag d. 5. februar kl. 19.00 og tirsdag d. 2. april kl. 19.00 i konfirmandstuen. Nye deltagere er meget velkomne, og det er gratis at være med!

 

Kirken har licens til at vise film, men det er desværre ikke lovligt at reklamere med, hvilken film vi viser, så det må I vente med at se!

Lejlighedskor til påske

Foto: Steffan Søby Thygesen

Palmesøndag den 14. april kl. 10.00 vil gudstjenesten i Gesten Kirke forme sig som en musikgudstjeneste, og hertil ønsker vi at samle mennesker, der har lyst til at medvirke som kor.

 

Vi vil øve i konfirmandstuen i Gesten Præstegård følgende 4 mandage kl. 19.00 – 21.00 incl. kort kaffepause: 18. og 25. marts samt 1. og 8. april.

 

Uanset om man bor i eller udenfor sognet er man velkommen til at deltage.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til organist Inge Juul Østerlund på tlf. 2941 9341.

 

Med venlig hilsen Vibeke, Susanne og Inge

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2019: Søndag den 5. maj

2020: Søndag den 3. maj

2021: Søndag den 2. maj

2022: Søndag den 1. maj

2023: Søndag den 7. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014. Foto: Steffan Søby Thygesen