Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

 

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Vikar i Gesten - Jørgen Hanssen

Som mange af jer ved, er jeg (Anna-Sofie) ansat som uddannelseskonsulent 33% af min stilling, derfor er der indimellem en anden præst, der har begravelsesvagt og gudstjenester i Gesten Kirke. Der ledes fortsat efter en mere permanent bistandspræst, men pt. er det Jørgen Hanssen, der er vikar. Jørgen har tidligere været præst i Roager og Spandet sogne i 27 år.
Som I kan se af kalenderen, står Jørgen for gudstjenesten den 6. oktober, samt den 17. november. Han har desuden begravelsesvagt i ugerne op til uge 40 og uge 46.
Jeg vil gerne byde Jørgen velkommen – og jeg håber, I vil tage godt imod ham!

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad juli august september

Kirkeblad for juli, august og september

Kirkeblad oktober november december

Kirkeblad for oktober, november og december

Høstgudstjeneste

Foto: Anna-Sofie Arendt

Også i år får vi brød på bordet, og det er der grund til at samles og takke for!
Høstgudstjenesten bliver også i år ekstra festlig med deltagelse folkemusikduoen Harboe & Drewsen og byens spejdere. Det foregår i kirken søndag d. 15. september kl. 10.15.
Efter gudstjenesten inviteres til en sandwich og øl/vand i konfirmandstuen.

Gospeldag

Gospeldag i Gesten Kirke!
Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag d. 29. september 2019, hvor vi holder gospelworkshop om eftermiddagen med May Jeznach Madsen og Steffen Bay, afsluttende med et brag af en gospelgudstjeneste kl. 19.00.
Kom og få en sprudlende og livsbekræftende oplevelse; der kræves ingen forudsætninger, udover lysten til at synge og være med.
Ved du allerede nu, at du vil med, er tilmeldingen åben - Skriv bare pb til Anna-Sofie på Messenger eller til asar@km.dk. Workshoppen og gudstjeneste er gratis, men der vil blive betaling for aftensmad.
Der kommer flere praktiske oplysninger, når vi nærmer os datoen.

Allehelgen

Foto: Anna-Sofie Arendt

Søndag den 3. november kl. 17.00 indbydes til Allehelgens-gudstjeneste i Gesten Kirke.
Ved gudstjenesten vil vi mindes dem, vi har mistet i året, der er gået. Navnene på de mennesker, der er døde i Gesten eller begravet/bisat fra Gesten Kirke vil blive oplæst, lige som der er mulighed for at få læst navne op på andre, man gerne vil mindes (liste vil ligge fremme i våbenhuset ved gudstjenesten).
Ved gudstjenesten deltager sangerinde Thilde Dam og pianist Kamilla Madsen.
De er til dagligt en del af trioen Three Alike, der arbejder med mange forskellige genrer og kunstnere. De vil være med til at sætte en smuk musikalsk ramme om denne særlige mindedag i kirkeåret.
Kirken er åben en time før, gudstjenesten begynder, hvor man har mulighed for at komme og hente et gravlys, som man kan sætte ude på sin kæres gravsted.

Lejlighedskor

Foto: Steffan Søby Thygesen

Forud for gudstjenesten i Gesten Kirke den 8. december kl. 17.00 ønsker vi 4 på hinanden følgende mandage at samle mennesker, der har lyst til at medvirke som kor.
Vi vil øve i konfirmandstuen i Gesten Præstegård/Gesten Kirke følgende mandage kl. 19.00 – 21.00 incl. kort kaffepause: Den 11., 18.,25. november samt den 2. december.
Uanset om man bor i eller udenfor sognet, er man velkommen.
Man møder blot op mandag den 11. november kl. 19.00.
Har man spørgsmål vedrørende lejlighedskoret, kan henvendelse ske til organist Inge Juul Østerlund på sms/tlf. 2941 9341 eller mail ijoe@mail.dk
Venlig hilsen Vibeke og Inge

Filmklub

Det er hyggeligt at se en god film sammen, så det gør vi indimellem i Gesten konfirmandstue.
I indeværende periode er det tirsdag den 26. november kl. 19.00. Datoerne for 1. halvår af 2020 er tirsdag den 4. februar, tirsdag den 31. marts, samt tirsdag den 28. april.
Vi ser en god film, hvorefter vi snakker om den over en øl eller sodavand. Alle er meget velkomne!

Advent og jul i Gesten Kirke

Foto: Anna-Sofie Arendt

Vi tænder det første lys i adventskransen ved gudstjenesten søndag den 1. december kl. 10.00. Vi indleder det nye kirkeår med ”Vær velkommen Herrens år” og flere af de andre skønne adventssalmer.
Efter gudstjenesten inviteres til glögg og æbleskiver i konfirmandstuen.

Tirsdag den 3. december kl. 10.00 går det løs med børnehavens julegudstjeneste. Børnehaven pynter traditionen tro vores juletræer i kirken, og mon ikke vi også får besøg af en mand med rød hue og langt, hvidt skæg? Alle er velkomne til en dosis julestemning i kirken!

Onsdag den 4. december kl. 10.00 indbydes nuværende og tidligere deltagere i babysalmesang til en omgang julebabysalmesang i kirken, hvor vi får sunget alt fra ”Et barn er født” til ”Søren Banjomus”, set på stjerner og leget engle! Efter sangen serverer vi æbleskiver og saft.

Søndag den 8. december kl. 17.00 holder vi, lige som sidste år, adventsmusikgudstjeneste, hvor kirkens lejlighedskor, samt skolens kor fra 5.klasse, deltager. Kom og vær med til en hyggelig og stemningsfuld gudstjeneste med masser af sang og musik!

Tirsdag den 17. december kl. 19.00 har I muligheden for at være med til at vælge, hvad vi skal synge til vores ”Syng-julen-ind-aften”. I december måned vil der stå en postkasse i våbenhuset i kirken, hvor man kan lægge sit salme/sangforslag indtil torsdag den 12. december. Man er også velkommen til at sende sit forslag til asar@km.dk.

Juleaften har vi, traditionen tro, to gudstjenester i kirken: Vi begynder med ”Juleaften for børn” kl. 14.00 for børn og barnlige sjæle, og kl. 15.30 holder vi så den traditionelle juleaftensgudstjeneste.

Juledag, den 25. december og 2. juledag, den 26. december er der begge dage julegudstjenester kl. 10.00 – så skal man til julefrokost den ene dag, kan man snildt nå det den anden dag!

Nytårsaften den 31. december kl. 14.00 indbyder vi til nytårsgudstjeneste, hvor vi sammen byder det nye år velkommen og tager afsked med det gamle. Efter gudstjenesten er der champagne, sodavand og kransekage, så vi kan tage godt imod det nye år. Alle er hjerteligt velkomne!

Babysalmesang og børnesalmesang

Foto: Anna-Sofie Arendt

I januar 2009 havde jeg det første babysalmesangshold i Gesten, så det er med andre ord et jubilæumsår vi går ind i! Der er ingen tilmelding, man møder bare op i kirken.

 

Babysalmesang er sang, sansning, bevægelse, rytme og hygge i kirken. Vi synger alt fra ”I østen stiger solen op” til ”Jeg gik mig over sø og land”, og undervejs bruger vi forskellige rekvisitter for at understøtte børnenes sproglige og sansemotoriske udvikling, f.eks. instrumenter, farvestrålende tørklæder, faldskærme og massagebolde.

 

Babysalmesang er et tilbud for 0-1 årige børn og deres forældre/bedsteforældre.
Til de lidt større har vi også et tilbud, der bygger videre på babysalmesang. Det er dog ikke en forudsætning, at man har deltaget i babysalmesang: Alle i alderen 1 - ca. 5 år er velkomne, sammen med evt. søskende, forældre og bedsteforældre.

 

Kom og vær med!

Spaghettigudstjenester

Foto: Anna-Sofie Arendt

Spaghettigudstjenester begynder med en kort gudstjeneste i kirken særligt tilrettelagt for børnefamilier, derefter går vi over i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen (ikke altid spaghetti, men nogle gange).

Spisningen koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, dog højst 50 kr. for en familie.

Alle er velkomne!

Læsekreds

Foto: Anna-Sofie Arendt

Siden 2015 har vi haft en læsekreds i konfirmandstuen, hvor vi mødes 8-10 gange om året. Til hver gang har vi læst en bog, som vi diskuterer, hvorefter vi drikker kaffe og til slut bestemmer, hvad vi skal læse til næste gang.
Det er både hyggeligt og givende at diskutere læseoplevelser med andre mennesker – i andre aldre og livssituationer. Læsekredsen omfatter lige nu mennesker i alderen fra ca. 20 – ca. 70 år, så her er plads til alle.
Det er stadig muligt at komme med som nyt medlem til mødet tirsdag den 5. november kl. 19.00, derefter lukker vi for tilgang af nye deltagere indtil sommeren 2020.

 

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2020: Søndag den 3. maj (ingen konfirmander)

2021: Søndag den 2. maj

2022: Søndag den 1. maj

2023: Søndag den 7. maj

2024: Søndag den 5. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014. Foto: Steffan Søby Thygesen