Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant


Sommerferiekøreplan

I juli og store dele af august køres der med ”sommerferiekøreplan” i kirkerne.
Det vil sige, at der kun er én gudstjeneste i en af de tre kirker Gesten, Veerst eller Bække pr. søndag.


Det er hyggeligt at gå på besøg i ”hinandens kirker”, og jeg håber, at menigheden også vil følge med til Veerst eller Bække de søndage, gudstjenesten er placeret der.


Kirkebladet

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4-5 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad april maj juni

Kirkeblad for april, maj og juni

Kirkeblad juli august september

Kirkeblad for juli, august og september

Babysalmesang og børnesalmesang

Foto: Anna-Sofie Arendt

Onsdag den 22. august kl. 10.00 er der sæsonstart på babysalmesang, som vel efterhånden må betegnes som en klassiker i Gesten kirke: Vi har haft babysalmesang siden 2009, og i år har vi haft det første hold minikonfirmander, hvoraf nogle i sin tid har gået til babysalmesang! Det er skønt at få lov at følge børnene på den måde!

 

Babysalmesang er et tilbud om sang og forskellige sansestimulerende aktiviteter i kirken for de 0 - 1 årige og deres forældre/bedsteforældre. Vi synger salmer og sange, siger rim og remser og bruger forskellige rekvisitter som balloner, farvestrålende tørklæder, boomwhackers, fingerbækkener og sæbebobler.


Børnesalmesang er en udspringer af babysalmesang for de lidt større børn: Den primære målgruppe er fra når, man stopper til babysalmesang indtil ca. 4 år, men både større og mindre søskende er altid velkomne. Vi synger en gang om måneden – første gang i efteråret er lørdag den 15. september kl. 10.00.

Både ved baby- og børnesalmesang slutter vi af med lidt at drikke og spise. Alle er hjerteligt velkomne; ingen tilmelding – man møder bare op.

Spaghettigudstjenester

Ved spaghettigudstjenesten torsdag d. 6. september kl. 17.00 får vi besøg af Tante Andante og Professor Virvar, der vil fortælle os historien om Jesus og den lamme mand.


Vi havde besøg af Tante Andante og Professor Virvar til stor fornøjelse for alle for et par år siden – dengang blev der blandt andet lavet tovtrækning i kirken!


Efter gudstjenesten er der fællesspisning i konfirmandstuen – Det koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, dog højst 50 kr. pr. familie.

Læsekreds

Foto: Anna-Sofie Arendt

Tirsdag den 25. september kl. 19.00 indbydes til sæsonstart i vores læsekreds i konfirmandstuen. Vi læser ca. 3 - 4 bøger pr. sæson og mødes ca. en gang hver 6. uge og diskuterer dem.


Det er berigende at læse gode bøger, udfordrende indimellem at blive bragt ud af sin comfortzone og læse noget helt andet, end man plejer, og interessant at høre andres holdninger og tanker om bøgerne!

Vi optager gerne nye medlemmer, så mød endelig op, hvis du holder af at læse.

 

 

 

 

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014. Foto: Steffan Søby Thygesen

Foto: Steffan Søby Thygesen