Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

 

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Overenskomstansat præstevikar Hanne Eggers

Indtil d. 31. juli har vi Hanne Eggers ansat som bistandspræst her i Gesten Kirke. Hanne varetager kirkelige handlinger og gudstjenester ca. 1 uge om måneden.

Det skyldes, at Anna-Sofie er ansat som uddannelseskonsulent i stiftet i 33% af sin stilling, hvor hun står for at koordinere efteruddannelsen af nye præster.

Hanne Eggers skriver om sig selv:

”Jeg er præst på 6. år med bred erfaring fra sogne i 4 forskellige stifter; er tidligere fysioterapeut. Lige nu har jeg den glæde at være konstitueret i Askov Sogn og her i Gesten Sogn for at hjælpe jeres sognepræst Anna-Sofie Arendt. Jeg har allerede hilst på nogle af jer og tak for jeres imødekommenhed! Jeg ser frem til at møde jer til alle gudstjenestefejringer og ved livets særlige højtider!”


Herfra skal lyde et stort velkommen til Hanne!

Konfirmander 2019

Foto: Anna-Sofie Arendt

Ved konfirmationen i Gesten Kirke søndag d. 5. maj kl. 10.00 konfirmeres følgende:

Filippa Engberg Arendt
André Lykkegaard Hauge Damgaard
Cathrine Moeslund Segato Fischer
Aleksander Martin Junker
Emma Freiberg Herbst
Nicolai Bach Larsen
Anja Thuehøj Lundgård
Lucas Meyer Bech Olsen
Amalie Herbst Nielsen
Emil Bloch Tøndering
Matilde Boller Matzon
Sarah Louise Thorsen Nørgaard
Sofie Bundsgaard Steensbeck

Under konfirmationen er der vagt på p-pladserne og i våbenhuset, hvor telegrammer, roser og små gaver kan afleveres.

Vi opfordrer alle borgere i Gesten til at hejse flaget for at gøre dagen ekstra festlig for konfirmanderne!

Klokken 9-gudstjenester

Vi har i løbet af de sidste par år oplevet en vigende tilslutning til gudstjenesterne kl. 9.00, når Anna-Sofie har ferie eller friweekend, og embedet er blevet passet af en anden præst.

Vi har derfor besluttet at sløjfe dem det første halvår af 2019, hvorefter vi vil evaluere, om de skal genindføres. Det betyder, at vi gerne hører fra menigheden, om man savner kl. 9-gudstjenesterne.

Så når der i kalenderen står ”Ingen” betyder det, at sognepræsten holder fri, og vi henviser derfor til nabo-kirkerne de søndage.

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad januar februar marts

Kirkeblad for januar, februar og marts

Kirkeblad april maj juni

Kirkeblad for april, maj og juni

Lejlighedskor til påske

Foto: Steffan Søby Thygesen

Palmesøndag den 14. april kl. 10.00 vil gudstjenesten i Gesten Kirke forme sig som en musikgudstjeneste, og hertil ønsker vi at samle mennesker, der har lyst til at medvirke som kor.

 

Vi vil øve i konfirmandstuen i Gesten Præstegård følgende 4 mandage kl. 19.00 – 21.00 incl. kort kaffepause: 18. og 25. marts samt 1. og 8. april.

 

Uanset om man bor i eller udenfor sognet er man velkommen til at deltage.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til organist Inge Juul Østerlund på tlf. 2941 9341.

 

Med venlig hilsen Vibeke, Susanne og Inge

Påsken i Gesten Kirke

Foto: Anna-Sofie Arendt

Påskeugen begynder Palmesøndag kl. 10.00, hvor vores lejlighedskor deltager i gudstjenesten med påskemusik, der sætter stemningen for den uge, vi går ind i med Jesu indtog, sidste måltid, lidelse, død og opstandelse.

Skærtorsdag mødes vi, traditionen tro, til nadvergudstjeneste i kirken kl. 17.00, hvorefter der er hyggelig fællesspisning i konfirmandstuen. Der er tilmelding til spisningen hos Anna-Sofie på tlf. 75557028 eller asar@km.dk senest mandag d. 15.april. Vi har dog altid ekstra kuverter, hvis man skulle få lyst til at være med i sidste øjeblik.Det er gratis at deltage, dog samler vi ind til menighedsplejen ved arrangementet.

Langfredag holder vi i år liturgisk aftengudstjeneste kl. 19.00, hvor vi vil veksle mellem læsninger, bøn, sang, stilhed i en kirke, der kun er oplyst af stearinlys.

Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse kl. 10.00. Påskedugen vil være rullet ud, vi skal synge ”Påskeblomst”, og mon ikke, man også kan få en påskelilje eller to med hjem?

2. Påskedag har vi, som tidligere år, ”Påske for børn” kl.10.00 – En kort gudstjeneste, hvor vi fokuserer på fortælling og aktivitet for børn, selvfølgelig med den traditioneller påskeægsjagt i kirken.

Alle er hjerteligt velkomne til alle påskens arrangementer!

Morgensang, pinsevandring og friluftsgudstjeneste

Også i år mødes vi 2. Pinsedag kl. 9.00 til morgensang i Gesten Kirke. Herefter går vi sammen ud til engen på Gamstvej 34, hvor vi mødes med menighederne i Andst, Veerst og Bække til gudstjeneste under åben himmel kl. 10.30.

Skulle vejrguderne være imod os, rykker vi indenfor i laden.

Efter gudstjenesten er der sandwich, øl og sodavand. Alle er hjerteligt velkomne!

Babysalmesang og børnesalmesang

Foto: Anna-Sofie Arendt

I januar 2009 havde jeg det første babysalmesangshold i Gesten, så det er med andre ord et jubilæumsår vi går ind i! Der er ingen tilmelding, man møder bare op i kirken.

 

Babysalmesang er sang, sansning, bevægelse, rytme og hygge i kirken. Vi synger alt fra ”I østen stiger solen op” til ”Jeg gik mig over sø og land”, og undervejs bruger vi forskellige rekvisitter for at understøtte børnenes sproglige og sansemotoriske udvikling, f.eks. instrumenter, farvestrålende tørklæder, faldskærme og massagebolde.

 

Babysalmesang er et tilbud for 0-1 årige børn og deres forældre/bedsteforældre.
Til de lidt større har vi også et tilbud, der bygger videre på babysalmesang. Det er dog ikke en forudsætning, at man har deltaget i babysalmesang: Alle i alderen 1- ca.5 år er velkomne, sammen med evt. søskende, forældre og bedsteforældre.

 

Kom og vær med!

Spaghettigudstjenester

Foto: Anna-Sofie Arendt

Spaghettigudstjenester begynder med en kort gudstjeneste i kirken særligt tilrettelagt for børnefamilier, derefter går vi over i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen (ikke altid spaghetti, men nogle gange).

Spisningen koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, dog højst 50 kr. for en familie.

Alle er velkomne!

Læsekreds

Foto: Anna-Sofie Arendt

Også i 2019 mødes vi og læser gode bøger sammen. Læsekredsen har kørt siden 2015, og vi er en gruppe med stor aldersspredning og mange forskellige livssituationer, hvilket garanterer gode og givende diskussioner om de bøge, vi læser – og mange forskellige meninger og perspektiver.


Læsekredsen er lukket for tilgang i 1. halvår af 2019, men vi åbner op igen i ved sæsonstart i efteråret.

Filmklub

I efteråret startede vi en filmklub i kirkens regi. Det er hyggeligt at se en film sammen og bagefter snakker om den over en øl eller sodavand.

 

Vi mødes igen tirsdag d. 2. april og d. 7. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen. Nye deltagere er meget velkomne, og det er gratis at være med!

 

Kirken har licens til at vise film, men det er desværre ikke lovligt at reklamere med, hvilken film vi viser, så det må I vente med at se!

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2019: Søndag den 5. maj

2020: Søndag den 3. maj

2021: Søndag den 2. maj

2022: Søndag den 1. maj

2023: Søndag den 7. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014. Foto: Steffan Søby Thygesen