Kirke og menighed

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant


Kirkebladet

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4-5 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad april maj juni

Kirkeblad for april, maj og juni

Læsekreds

 

Læsekredsen mødes i både april, maj og juni, se datoer i kalender. Til den 10. april læser vi Tove Ditlevsens ”Barndommens Gade”, hvis der skulle sidde nogle nye, der har lyst til at være med. Det er gratis at deltage – og hyggeligt og givende at dele bøger og tanker om bøger med hinanden. Det er kl. 19.00 - ca. 21.00 i konfirmandstuen.

 

Konfirmation i Gesten Kirke

Følgende konfirmeres i Gesten Kirke, søndag d. 6. maj kl. 10.00:

Matilde Lund Hansen
Peter Huss Eskesen
Ida Juul Jensen
Jonas Roed Hyldtoft
Sarah Okholm Kalf
Max Bak Jochumsen
Silje Kastrup Kristensen
Rasmus Bjerre Mogensen
Josephine Møller Larsen
Jonas Beck Müller
Cecilie Høj Nielsen
Frederik Dahl Nielsen
Signe Bie Sognstrup
Jonas Pedersen
Ella Sørensen

Der er mulighed for at aflevere telegrammer i våbenhuset, hvor der vil være vagt under hele gudstjenesten. Ligeledes vil der være vagt på p-pladsen.

Vi opfordrer alle i Gesten til at hejse flaget og markere de unges festdag på den måde!

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014.