Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

 

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad juli august september

Kirkeblad for juli, august og september

Kirkeblad oktober november december

Kirkeblad for oktober, november og december

Babysalmesang og børnesalmesang

Foto: Anna-Sofie Arendt

Onsdag den 22. august kl. 10.00 er der sæsonstart på babysalmesang, som vel efterhånden må betegnes som en klassiker i Gesten Kirke: Vi har haft babysalmesang siden 2009, og i år har vi haft det første hold minikonfirmander, hvoraf nogle i sin tid har gået til babysalmesang! Det er skønt at få lov at følge børnene på den måde!

 

Babysalmesang er et tilbud om sang og forskellige sansestimulerende aktiviteter i kirken for de 0 - 1 årige og deres forældre/bedsteforældre. Vi synger salmer og sange, siger rim og remser og bruger forskellige rekvisitter som balloner, farvestrålende tørklæder, boomwhackers, fingerbækkener og sæbebobler.


Børnesalmesang er en udspringer af babysalmesang for de lidt større børn: Den primære målgruppe er fra når, man stopper til babysalmesang indtil ca. 4 år, men både større og mindre søskende er altid velkomne. Vi synger en gang om måneden – første gang i efteråret er lørdag den 15. september kl. 10.00.

Både ved baby- og børnesalmesang slutter vi af med lidt at drikke og spise. Alle er hjerteligt velkomne; ingen tilmelding – man møder bare op.

Spaghettigudstjenester

Foto: Anna-Sofie Arendt

Spaghettigudstjenester begynder med en kort gudstjeneste i kirken særligt tilrettelagt for børnefamilier, derefter går vi over i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen (ikke altid spaghetti, men nogle gange).

Spisningen koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, dog højst 50 kr. for en familie.

Alle er velkomne!

Læsekreds

Foto: Anna-Sofie Arendt

Tirsdag den 25. september kl. 19.00 indbydes til sæsonstart i vores læsekreds i konfirmandstuen. Vi læser ca. 3 - 4 bøger pr. sæson og mødes ca. en gang hver 6. uge og diskuterer dem.


Det er berigende at læse gode bøger, udfordrende indimellem at blive bragt ud af sin comfortzone og læse noget helt andet, end man plejer, og interessant at høre andres holdninger og tanker om bøgerne!

Vi optager gerne nye medlemmer, så mød endelig op, hvis du holder af at læse.

 

 

 

 

Filmklub

I efteråret prøver vi at starte en filmklub i konfirmandstuen.
Vi vil hver gang se en film og bagefter snakke om den over en øl eller sodavand.
Første gang bliver tirsdag d. 6. november kl. 19.00.

Kirken har licens til at vise film, men det er desværre ikke lovligt at reklamere med, hvilken film vi viser, så det må I vente med at se! Jeg skal gøre mit bedste for at finde en god en!
Tilmelding til Anna-Sofie senest torsdag d. 1. november; der skal min. Være 5 tilmeldte, før filmklubben bliver en realitet.

Lejlighedskor til jul

Foto: Steffan Søby Thygesen

Forud for gudstjenesten i Gesten Kirke den 9. december kl. 17.00 ønsker vi 5 på hinanden følgende mandage at samle mennesker, der har lyst til at medvirke som kor.

Vi vil øve i konfirmandstuen i Gesten Præstegård/Gesten Kirke følgende mandage kl. 19.00 – 21.00 incl. kort kaffepause: 5., 12., 19. og 26. november samt 3. december.

Uanset om man bor i eller udenfor sognet, er man velkommen.

Man møder blot op mandag den 5. november kl. 19.00. Har man spørgsmål vedr. lejlighedskoret kan henvendelse ske til organist Inge Juul Østerlund på sms/tlf. 2941 9341 eller mail ijoe@mail.dk.

Med venlig hilsen Vibeke, Susanne og Inge

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2019: Søndag den 5. maj

2020: Søndag den 3. maj

2021: Søndag den 2. maj

2022: Søndag den 1. maj

2023: Søndag den 7. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014. Foto: Steffan Søby Thygesen