Kirke og menighed

Foto: Steffan Søby Thygesen

Menighedsrådet og dets arbejde kan følges her:

Se kommende arrangementer i kirken her http://sogn.dk/gesten/kalender/

Hjemmeside http://sogn.dk/gesten/

 

 

 

Gesten Kirke, Kirkevej 11, 6621 Gesten.

Præst Anna-Sofie Arendt, Gestenvej 58, 6621 Gesten (Præstegården), tlf.  2383 8483, email: asar@km.dk

Kirkegårdsgraveren, Gesten Kirkevej 11, 6621 Gesten (Kirkegården), tlf. 7555 7666 eller 5123 2716, email: gestenkirkegaard@gmail.com 

 

Menighedsrådet består af:

Inger Birgit Brændgaard Sørensen, kirkeværge
Jens-Alfred Brændgaard Sørensen, kasserer
Kresten Junker, formand, kontaktperson medarbejderne og bygningssagkyndig
Steffan Søby Thygesen, næstformand, kontaktperson til Lokalrådet og RAMS
Bente Merethe Ovesen, sekretær
Anna-Sofie Arendt, sognepræst
Brian William Nissen, medarbejderrepræsentant

Overenskomstansat præstevikar Hanne Eggers

Indtil d. 31. juli har vi Hanne Eggers ansat som bistandspræst her i Gesten Kirke. Hanne varetager kirkelige handlinger og gudstjenester ca. 1 uge om måneden.

Det skyldes, at Anna-Sofie er ansat som uddannelseskonsulent i stiftet i 33% af sin stilling, hvor hun står for at koordinere efteruddannelsen af nye præster.

Hanne Eggers skriver om sig selv:

”Jeg er præst på 6. år med bred erfaring fra sogne i 4 forskellige stifter; er tidligere fysioterapeut. Lige nu har jeg den glæde at være konstitueret i Askov Sogn og her i Gesten Sogn for at hjælpe jeres sognepræst Anna-Sofie Arendt. Jeg har allerede hilst på nogle af jer og tak for jeres imødekommenhed! Jeg ser frem til at møde jer til alle gudstjenestefejringer og ved livets særlige højtider!”


Herfra skal lyde et stort velkommen til Hanne!

Sommerferiekøreplan

Foto: Hanna Mailand Nielsen

 

I skolernes sommerferie kører vi, også i år, på ”sommerferiekøreplan” i kirkerne.
Det betyder, at der kun er én gudstjeneste pr. søndag i enten Gesten, Veerst eller Bække kirker. Vi håber, at menighederne, også i år, vil være mobile og besøge nabokirkerne, når der ikke er gudstjeneste hjemme!

 

Kirkeblad

Kirkebladet uddeles i hele Gesten Sogn. Vi har ønsket at udgive et blad med alle de oplysninger, I har brug for om kirkelivet i Gesten.

Kirkebladet bliver redigeret af Anna-Sofie og menighedsrådet og udkommer 4 gange om året.

Spejderne uddeler kirkebladet, hvilket vi er meget glade for - dels er det billigere end den tidligere løsning, og dels vil vi gerne støtte de lokale spejdere.

Vi håber, at I er glade for kirkebladet.

Bor I uden for Gesten Sogn og gerne vil modtage kirkebladet, eller bor I i Gesten Sogn og mod forventning ikke har modtaget kirkebladet, så kontakt Vikki List Kristensen på tlf. 5055 3501 eller mail vikki_list@hotmail.com eller en i menighedsrådet.

Kirkebladet kan læses i elektronisk udgave nedenunder. Det er en stor fil, så downloadtiden kan vare lidt.

Kirkeblad april maj juni

Kirkeblad for april, maj og juni

Kirkeblad juli august september

Kirkeblad for juli, august og september

Morgensang, pinsevandring og friluftsgudstjeneste

Foto: Hanna Mailand Nielsen

Også i år mødes vi 2. Pinsedag kl. 9.00 til morgensang i Gesten Kirke. Herefter går vi sammen ud til engen på Gamstvej 34, hvor vi mødes med menighederne i Andst, Veerst og Bække til gudstjeneste under åben himmel kl. 10.30.

Skulle vejrguderne være imod os, rykker vi indenfor i laden.

Efter gudstjenesten er der sandwich, øl og sodavand. Alle er hjerteligt velkomne!

Babysalmesang og børnesalmesang

Foto: Anna-Sofie Arendt

I januar 2009 havde jeg det første babysalmesangshold i Gesten, så det er med andre ord et jubilæumsår vi går ind i! Der er ingen tilmelding, man møder bare op i kirken.

 

Babysalmesang er sang, sansning, bevægelse, rytme og hygge i kirken. Vi synger alt fra ”I østen stiger solen op” til ”Jeg gik mig over sø og land”, og undervejs bruger vi forskellige rekvisitter for at understøtte børnenes sproglige og sansemotoriske udvikling, f.eks. instrumenter, farvestrålende tørklæder, faldskærme og massagebolde.

 

Babysalmesang er et tilbud for 0-1 årige børn og deres forældre/bedsteforældre.
Til de lidt større har vi også et tilbud, der bygger videre på babysalmesang. Det er dog ikke en forudsætning, at man har deltaget i babysalmesang: Alle i alderen 1 - ca. 5 år er velkomne, sammen med evt. søskende, forældre og bedsteforældre.

 

Kom og vær med!

Spaghettigudstjenester

Foto: Anna-Sofie Arendt

Spaghettigudstjenester begynder med en kort gudstjeneste i kirken særligt tilrettelagt for børnefamilier, derefter går vi over i konfirmandstuen og spiser aftensmad sammen (ikke altid spaghetti, men nogle gange).

Spisningen koster 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen, dog højst 50 kr. for en familie.

Alle er velkomne!

Læsekreds

Foto: Anna-Sofie Arendt

 

Siden 2015 har vi haft en læsekreds i konfirmandstuen, hvor vi mødes 8-10 gange om året. Til hver gang har vi læst en bog, som vi diskuterer, hvorefter vi drikker kaffe og til slut bestemmer, hvad vi skal læse til næste gang.
Det er både hyggeligt og givende at diskutere læseoplevelser med andre mennesker – i andre aldre og livssituationer. Læsekredsen omfatter lige nu mennesker i alderen fra ca. 20 – ca. 70 år, så her er plads til alle.
Vi optager nye medlemmer efter sommerferien – Mød bare op til vores sæsonstart tirsdag d. 27. august kl. 19.00 i konfirmandstuen.

 

Høstgudstjeneste

Foto: Anna-Sofie Arendt

Også i år får vi brød på bordet, og det er der grund til at samles og takke for!
Høstgudstjenesten bliver også i år ekstra festlig med deltagelse folkemusikduoen Harboe & Drewsen og byens spejdere. Det foregår i kirken søndag d. 15. september kl. 10.15.
Efter gudstjenesten inviteres til en sandwich og øl/vand i konfirmandstuen.

Konfirmationsdatoer

Foto: Anna-Sofie Arendt

Fastlagte konfirmationsdatoer er følgende:

2020: Søndag den 3. maj (ingen konfirmander)

2021: Søndag den 2. maj

2022: Søndag den 1. maj

2023: Søndag den 7. maj

2024: Søndag den 5. maj

Foto: Steffan Søby Thygesen

Fra venstre: Gesten Sogns Pastor Emeritus, Anders Nørgaard, biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, samt nuværende præst, Anna-Sofie Arendt. Billedet er fra indvielsen af det nye kirketårn i Gesten, september 2014. Foto: Steffan Søby Thygesen