Natursti

Gesten Sogns natursti – Tranestien

 

Gesten Lokalråd er ansvarlige for renovering/vedligeholdelse af den del af naturstien, som går igennem sognet.

 

Der er udfærdiget kontrakter med de lodsejere, som har lagt jord til stien.

 

Kontrakterne løber i 10 år ad gangen. De nuværende kontrakter udløber med udgangen af maj 2026. Genforhandlinger skal skal påbegyndes senest 1. juni 2025.

 

Lodsejerne får et årligt beøb udbetalt i maj, som er kr. 1,00 pr. meter (se kontrakt for den enkelte lodsejer).

 

Lodsejerne kontaktes for udbetaling eller eventuelt at lade beløbet gå som støtte til Lokalrådet, i så fald skal de ikke kontaktes yderligere ved eventuel anden indsamling.

 

Arne Welcher Christensen står for opsyn og vedligehold af stien i samråd med Gesten Lokalråd. Der vil løbende blive indkaldt til arbejdsdag for vedligeholdelse af stien. Se endvidere forretningsorden for Gesten Lokalråd:

 

Gesten Sogns natursti, herunder renovering og udbygning af den del af naturstsien, som går gennem sognet. Se nærmere omkring lodsejere m.v. i særskilt notat. Ansvarlig og tilsyn Arne Welcher Christensen, 7555 7375”.

 

Lodsejerene er:

 

Anders Aamand Andersen

Inger Bundgaard og Jørn Mølby

Hanna Mailand Nielsen

Beplantningsselskabet Staushede A/S

Vejen Kommune