Nyhedsbrev/høringssvar 2013-16

Vejen Kommune
Teknik & Miljø
Veje & Trafik
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

14. juli 2013

Høringssvar til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2013-2016

Gesten Lokalråd har rådspurgt Gesten borgere via Gestens egen facebook-profil , og har selv lidt ideer til trafiksikkerhedsplan 2013-16, gældende området Gesten Sogn.
Den generelle holdning er, at der køres for stærkt specielt i byområderne. Farten skal derfor sænkes på visse strækninger enten ved hjælp af chikaner i form af alm. bump, skildpaddeskjold, forhøjninger, indsnævringer eller rundkørsler. Endvidere er der strækninger der har dårlige oversigtsforhold i forbindelse med vejkryds, hvor der samtidig køres alt for stærkt.
Gesten Lokalråd opfordrer derfor til på vegne af Gesten Sogns borgere, at følgende steder bliver undersøgt nærmere, og forbedringer bliver udført:


1. 90 gr. Svinget på Staushedevejen ud for nr. 7 og indkørsel til Engen, bliver rettet ud.
a. Det sker jævnligt at biler kører i grøften her, fordi der kørers for stærkt rundt i svinget.


2. Cykel/gangsti på hele Staushedevejen fra Gesten til Bække.
a. Gesten skole går kun til og med 6. klasse, herefter skal eleverne til Bække Skole. Mange af disse elever kan sagtens cykle til Bække en stor del af året, og vil også gerne, hvis ikke vejen mellem Gesten Bække var så smal og farlig at cykle på. Der bor også rigtig mange børnefamilier ud langs Staushedevejen, som vil have stor glæde af en cykel/gangsti.


3. Krydset Gesten Kærvej, Kirkevej, Staushedevej og V. Stationsvej er meget farligt at krydse pga. oversigtsforhold.
a. Høje hække, høje rabatter og lavning v/åen udgør en meget dårlig oversigt, når man skal over krydset. En rundkørsel kan være en løsning, dog skal der til denne løsning også tænkes på de bløde trafikanter.


4. Generelt køres der alt for stærkt på Gestenvej fra kirken og forbi krydset Ø. Gesten Skovvej/Hovedgaden.
a. På denne strækning er der 3 vejkryds, 1 T kryds og 2 alm. Kryds. For alle krydsenes vedkommende er der meget dårlige oversigtsforhold og der kørers tillige meget stærkt på denne strækning, så det er ofte med livet som indsats at krydse vejen, ikke mindst for de bløde trafikanter. Der bor rigtig mange børnefamilier på modsatte side af Gestenvej, det vi kalder landzonen, og ikke mange forældre har lyst til, at sende deres børn alene over Gestenvej. Den nemmeste og billigste løsning vil være fartbegrænsning på Gestenvej fra kirken og forbi Ø. Gesten skovvej på 60 km. Vi tror bare ikke det hjælper ret meget, kun de få gange der er fartkontrol vil det have en effekt. Den bedste løsning vil være en kombination af fartbegrænsning og chikaner, i form af rundkørsel, bump, indsnævringer eller skildpaddeskjold.


5. Der køres for stærkt i byzonen på Hovedgaden, V. Stationsvej og Stilundvej.
a. På Hovedgaden foreslår Gesten Lokalråd at, der laves indsnævringer eller flere hævede flader
b. På Stilundvej flyttes byskiltet længere ud ad vejen til før nr. 15, endvidere laves et bump ved byskiltet
c. På V. Stationsvej laves flere bump og byskiltet flyttes ud på Staushedevejen til umiddelbart før eller efter åen og et bump i samme forbindelse.


6. Cykelsti fra T krydset Gestenvej/Hovedgaden og helt ud til Lunderskovvej.


Gesten Lokalråd håber Vejen Kommune vil tage positivt imod opfordringerne/forslagene og står gerne til rådighed med uddybende kommentarer, lige som vi gerne vil deltage i processen omkring forbedringer, i forbindelse med trafiksikkerheden i Gesten Sogn.

 


Med venlig hilsen
Marion Mortensen
Gesten Kærvej 40, Ravnholt
6600 Vejen
Mobil 2049 8054

Nyhedsbrev dec. 2012

 

 Nyhedsbrev fra Gesten sogn dec. 2012

Gesten Lokalråd vil fremadrettet, løbende informere borgerne i Gesten Sogn om, hvilke opgaver der arbejdes med og hvilke beslutninger der vedtages.

Det vil ske via et nyhedsbrev som dette og andre tiltag.

I dette nummer

1. Nyt fra Lokalrådet

2. Gl. Stadion

3. Børnecenter

4. Borgermøde

5. Dialogmøde med Vejen Kommune

6. Fremtid, ris, ros og oplysninger

 

Læs mere....