Kontaktråd

Lokalrådet indkalder til kontaktrådsmøder 2-4 gange årligt.

Kontaktrådet består af de enkelte foreningerne i sognet.

Formålet med afholdelse af kontaktrådsmøder er bl.a. at koordinere aktiviteterne i byen.

Der vil typisk være 1-2 repræsentanter fra hver forening med til møderne.

Bliver din forening ikke inviteret, så kontakt formanden for lokalrådet. Så kontakt gerne lokalrådet ved at sende dem en mail: gestenlokalraad@gmail.com