Gesten Fonden

§ 8 Gesten Fonden

Overskud fra Byfest i Gesten indsættes på en konto, som betegnes "Gesten Fonden", og som bestyres af Lokalrådet.
Efter lokalrådets beslutning kan der efter ansøgning, uansøgt eller efter indstilling fra kontaktrådet jfr. § 6, af fondens midler ydes tilskud, underskudsgaranti eller lån til foreninger, som er hjemhørende i eller har deres virke i Gesten Sogn samt til almene og kulturelle formål, som kan komme borgere i Gesten Sogn til gode. Herunder også til sådanne formål, som kan virke til forskønnelse eller opmuntring, eller som kan bidrage til at gøre Gesten Sogn til et godt sted at bo.

Der kan max. Ansøges om kr. 25.000,00, som fonden forbeholder sig ret til, at hensætte over en årrække på max. 5 år. Når det totale ansøgte beløb er hensat udbetales det til ansøger. Er beløbet større, henvises til andre egnede fonde eller LAG.
Lokalrådet kan kun modtage tilskud, underskudsgaranti eller lån efter indstilling fra Kontaktrådet.
Lån er rentefri og lånets lånetid varierer.


Ved underskudsgaranti skal der forelægges budget før arrangementet og regnskab, før udbetaling af garantien. Beløbets størrelse kan variere og fastsættes af lokalrådet inden afholdelse af arrangementet.


Når regnskabet for årets byfest foreligger, overføres indestående over kr. 75.00,00 til Fonden.
Byfesten skal altid have likviditet på kr. 75.000,00 stående til opstart at ny byfest, og til dækning af "worst case scenarier".

 

Redigeret 17.3.2013

__________________________________________________________________________________

Fonden 2010

Gesten Fonden 2010  
   
Beholdning primo 36.735,28
Gesten Fritidscenter -6.630,00
Spejder -3.779,05
Gesten Dagpleje -6.025,00
Gesten Fritidscenter -6.118,75
Gesten Skole/Gymnastik -10.000,00
Idræt om dagen -2.021,25
Overført byfest 2009 25.000,00
Overført byfest 2010 16.115,29
Renteindtægt 71,00
Øreafrundning 0,50
Ultimo beholdning 2010 43.347,02

_____________________________________________________________________________

Gesten Fonden 2009

Beholdning primo

31.599,84

Overført vedr. Byfest 2008

25.000,00

Gesten Idrætsforening

-10.000,00

Renteindtægt 

106,44

tilbageført vedr.gesten børnehave 2008

-9.971,00

Ultimo beholdning 2009

36.735,28

_______________________________________________________________________________
Gesten Fonden 2008    

                                         

Beholdning primo

21.956,61

Overført vedr. Byfest 2007

20.000,00

Gesten Skole

-8.000,00

Gesten Forsamlingshus

-2.500,00

Gesten Børnehave

9.971,00

Ovf. Vedr. Gesten Sogneråd

-9.971,00

Renteindtægt

143,23

Ultimo beholdning 2008

11.599,84