Landsbypedel

 

 

 

Landsbypedel i Gesten

Pr. 1. januar 2012 er projekt ”landsbypedel” skudt i gang, men i praksis først fra 1. marts, idet arbejdet i grønne områder først starter her.

 

Der er i princippet ikke de store ændringer i måden grønne områder bliver passet i forhold til tidligere. Det der er den store forskel er, at vi nu har en fast person fra Vejen kommune, Vej & park tilknyttet, en person der uanset om det er ham der skal udføre opgaven, eller en anden afdeling/person, så er det ham vi fra Lokalrådet kontakter, og han sørger for den videre formidling.

Denne ”landsbypedel”, skal også gerne se en ære i, at tingene fungere i Gesten, og måske ligefrem få lidt ejerfornemmelser for byen.

Der er dog en meget vigtig detalje ved dette projekt, vores budget er ikke anderledes end tidligere år, men vi kan selv prioritere om vi vil have gjort ekstra ved et område, og spare på et andet, for budgettet skal følges.

Vigtigt!!! Er det derfor at alle klager, ønsker, opfordringer mm. til grønne områder, veje, fortove mm i Gesten, SKAL gå gennem Lokalrådet for at vi kan styre vores forbrug.

Al henvendelse omkring grønne områder, veje, fortove mm skal ske til Henrik Bitsch på mail henrikb@stofanet.dk

__________________________________________________________________________________________________________

 

Gesten Lokalråd ønsker at indgå i en testfase i samarbejde med Vejen kommune omkring at ansætte en eller flere Landsbypedeller.

Formålet med en landsbypedel er at understøtte Vejen kommunes vision og værdier, hvor der blandt andet står:

"Vi tror på at vækst og udvikling er grundlaget for kommunens eksisten og overlevelsesmuligheder"

"Vi fremmer den decentrale udvikling og den fælles identitet, når vi

- Giver plads til lokale initiativer og virkelyst.
- Delegerer ansvar og kompetence ud til det yderste bæredygtige led

Disse værdier er baseret på medarbejdere og ledelse i Vejen kommune meen bør ligeledes være gældende for kommunens drift"