Velkommen

 

 

Denne hjemmeside forsøges opdateret og vedligeholdt af Lokalrådet. Er der fejl, mangler eller andet, kontakt da gerne Lokalrådet på mail : gestenlokalraad@gmail.com

Er du ny i byen, og vil du gerne introduceres til landsbylivet og fællesskabet, så kontakt vores velkomstmedarbejder, Gitte Brinch Knudsen, på 22381891  og hun vil lave en aftale med dig om at komme forbi. Her vil hun kort redegøre for, hvad du kan deltage i, og hvordan du lettest falder til.

Lokalrådet satser på at besøge alle nytilkomne beboere - husejere såvel som lejere - inden for kort tid fra indflytningsdatoen. Har du ikke hørt noget fra nogen, så er du meget velkommen til selv at kontakte os, da vi ikke får inputs fra folkeregistret eller ejendomsmæglere på grund af persondataloven. Du kan også sende en mail til lokalrådet på gestenlokalraad@gmail.com

 

Støt udviklingen økonomisk

I vedhæftede folder kan du læse om ét af flere projekter, lokalrådet har i øjeblikket. Nogle af dem søger vi om støtte til i fonde, mens vi er nødt til selv at finde pengene i andre situationer.