Lokalråd

Gesten Lokalråd, der består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, er en tværpolitisk interesseorganisation, med følgende hovedformål: At virke til gavn for Gesten Sogn og sognets beboere.

Lokalrådet søger at få størst mulig kompetence på årsmødet.
Lokalrådet kan tage selvstændige initiativer, og påtager sig ansvaret for at få udført de opgaver, som kommunalbestyrelsen delegerer til rådet.

Endvidere er det Lokalrådets hensigt at blive en naturlig hørings- og samarbejdspartner med, i alle spørgsmål vedrørende lokalområdet, der behandles i kommunalbestyrelsen.


Lokalrådet indkalder også til kontaktrådsmøder.
Lokalrådet er bestyrer af Gesten fonden.
Lokalrådet er ligeledes hovedansvarlig for Byfesten, ansvarlig for flagallé og ansvarlig for torvet/springvand.

Indsamling

Gesten Lokalråd er i gang med indsamling, der skal være med til at finansiere ombygningen af det gamle Stadion midt i byen.

Gennem længere tid har lokalrådet arbejdet med en plan på, hvordan området kan udvikles, og der foreligger på nuværende tidspunkt (ultimo 2015) en grydeklar plan for, hvordan og hvad der skal ske. Men der skal skaffes midler - omkring 6 millioner + moms. Lokalrådet er i gang med at søge fonde, men private midler er også meget velkomne. Vil du bidrage, kan du sende et beløb via nedenstående kontonummer, og mærke det "Gl. Stadion"

  • Regnr.: 9739
  • kontonr.:0002638266

Indsamling går derudover også til vedligehold af træningspavillion, torvet og naturstien.